tirsdag den 22. januar 2013

Prøv selv!

Her er eksempler på læremidler. De første kan anvendes til at producere sprog med (i form af tekst, lyd, billede, video). De næste er fremstillet med et specifikt pædagogisk indhold. Prøv selv. Benyt  spørgsmålene længere til at diskutere mulighederne i disse læremidler.

1. Lav foto, lyd, video (med din mobil eller iPad) - på engelsk.

Fortæl f.eks. om dig selv, din yndlingsfilm eller hobby. Afspil eller del din lydoptagelse med en eller flere andre, som udgangspunkt for en samtale eller bare en lytteøvelse. Del et eller flere billeder (evt. film) med din sidemand/kvinde. Fortæl hvad billedet forestiller, og hvad det betyder for dig – er der evt. en historie forbundet med billedet? I kan også gøre øvelsen mere ordforrådsorienteret og f.eks tage billeder af ting (’navneord’) og fortælle om hvad ordene hedder (f.eks ”This is a/n…”).

2. Den interaktive bog (eksempler på nye bøger til iPad)

1. Alice in Wonderland (Youtube klip)
2. Morris Lessmore (Youtube klip)
3. My Story (Youtube klip)
4. Little Story Maker  (Gratis app til iPad, iPhone, iPod)


3. Andre

1. Hangman spil (pc)
2. Tændstikmand (pc og iPad)
3. Lyt til en sang (pc og iPad)
4. Lyt til en historie (pc)
5. Udtaleøvelse (pc)


Aktivitet 1 (Prøv selv) 

Prøv et eller flere af læremidlerne ovenfor
Overvej og diskuter med din sidemand/kvinde eller i grupper:
  • Hvordan oplever du det at være lærende når du bruger forskellige tilgange til det at lære sprog? (f.eks lytte til noget, svare på noget eller gøre/producere noget selv (f.eks. optage lyd, video))
  • Hvad oplever du at it kan tilbyde dig som lærende (f.eks motivation, visuel støtte til forståelse osv.)

Aktivitet 2 (Prøv selv) 

Prøv et eller flere af læremidlerne ovenfor
Overvej og diskuter med din sidemand/kvinde eller i grupper:
  • Hvilke muligheder oplever du der ligger i forskellige måder at bruge it på i sprogundervisningen?
  • Hvilke tiltag/strategier kan evt. støtte udviklingen af fremmedsprogsundervisningen i fremtiden – hvor it er en integreret del af undervisningen.

Præsentation på Skolerigsdag

Se Bente og Mads' PowerPoint. Klik på billedet.


fredag den 4. januar 2013

Interview: sprogfag og digitale medier

Sprog er en del af det at bruge digitale medier, og det betyder også, at mange børn kommer til skolen med et ordforråd. Det har i mange år været den forudsætning, lærerne møder. Spørgsmålet er så, om det ordforråd, de har fået med, er et ordforråd, som skolen tager op. Det er det spændingsfelt, vi kommer ind i. I den forbindelse er globaliseringen vigtig - eleverne møder fremmedsprog tidligere og tidligere - siger lektor Bente Meyer i et interview i Folkeskolen som kan læses her

Tidlig sprogundervisning: hvordan og hvorfor?


I 2004 tog EU kommissionen initiativ til at samle forskningsresultater omkring tidlig sprogundervisning i rapporten The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners (Edelenbos et al, publiceret 2006). Se rapporten her. Rapporten nævner bl.a. mulighederne i at inddrage it i den tidlige sprogundervisning og læring – selv om det understreges at der p.t. mangler forskning på dette område. Se også EU's anbefalinger ift tidlig sprogundervisning her


Eksempler på Best Practice ifølge EUs anbefalinger:
Creating meaningful contexts. Storytelling provides children with a perfect framework for listening, speaking and spoken interaction.
Language learning by imitation is very efficient at this age, for example repeating what a character in a story says, memorising a song, chant or poem

Establishing routines is important because this helps to structure what happens in the classroom.

Maximum exposure to the target language not only from the teacher, but through a varied range of sources such as songs, DVDs, cue cards and any other resources available.

Parental involvement: A clear definition of the objectives of the teaching and learning of a foreign language in primary education is essential for a shared understanding between the schools and the parents.

Continuity and progression within primary and between primary and secondary is important for successful language learning and learner motivation.

Engelsk i første klasse

Regeringen foreslår i forbindelse med den kommende folkeskolereform at engelsk indføres fra første klasse. Men er det en god ide og hvad kan børn i første klasse egentlig sige på engelsk? Hvordan undervises de i klassen? se videoeksempel her:

mandag den 17. december 2012

Temamøde om fremmedsprog og it

It kan være med til at øge børns kompetencer i fremmedsprog i en globaliseret verden. Eleverne møder sprog, især engelsk, når de går på nettet.  Der er fokus på, at børn skal lære sprog tidligere i deres skoleforløb. Temamødet viser, hvordan de nye teknologier, herunder tablets, kan være med til at udvikle elevernes fremmedsproglige kompetence i indskolingen.

Se programmet for Skolerigsdagene